Kde nás nájdete


ATUX s.r.o.

Fakturačné údaje:

Pod Hájikom 1665/2
911 01 Trenčín
IČO: 50 252 194
DIČ: 21 20 27 19 78
IČ DPH: SK21 20 27 19 78
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Vložka číslo: 33060/R
mobil: + 421 (0)905 537 867
email: atux@atux.sk