Kde nás nájdete


ATUX s.r.o.

Fakturačné údaje:

Office:

Pod Hájikom 1665/2 Brnianska 2714/2
911 01 Trenčín 911 06 Trenčín
IČO: 50 252 194
DIČ: 21 20 27 19 78
IČ DPH: SK21 20 27 19 78
spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, Vložka číslo: 33060/R
pevná linka: : + 421 (0)32 744 23 70
mobil: + 421 (0)907 090 275
email: atux@atux.sk